Katori Shinto ryu Iaijutsu: Kata

Katori Jingu (Prefectura de Chiba)

Suwari Iai (6 Kajo)
Kusanagi-no-ken......................... 草薙之剣
Nukitsuke-no-ken....................... 抜附之剣
Nukiuchi-no-ken ........................ 抜討之剣
Uken .......................................... 右剣
Saken ......................................... 左剣
Happo-ken ................................. 八方剣


    Tachi Iai (5 kajo)
Yukiai-gyaku-nuki-no-tachi ....... 行合逆抜之太刀
Zengo-chidori-no-tachi ............... 前後千鳥之太刀
Yukiai-migi-chidori-no-tachi ...... 行合右千鳥之太刀
Gyaku-nuki-no-tachi ................... 逆抜之太刀
Nukiuchi-no-tachi ....................... 抜討之太刀


     Gokui Iai (5 kajo)
Kumogiri-no-ken ........................ 雲切之剣
Hangetsu-no-ken ......................... 半月之剣
Muichi-no-ken ............................. 無一之剣
Muni-no-ken ................................ 無二之剣
Seigan-no-ken .............................. 清眼之太刀


No hay comentarios:

Publicar un comentario